Spoločnosť KREŽ, s.r.o. je pravidelne kontrolovaná a spadá do pôsobnosti nasledujúcich kontrolných orgánov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad

Partizánska 83, 058 01 Poprad
Tel. č.: 052/ 776 5095, 772 2231, 772 3085
e-mail: Riaditel.PP@svps.sk

Biokont CZ, s.r.o.

Kontrola ekologického zemědělství – Inspekce a certifikace BIO

Měřičkova 34, 621 00 BRNO, ČESKÁ REPUBLIKA

Kancelária Brno, Kotlářská 53; Pracovná doba: Po-Pia 7:30-11:30 a 12:00-16:00 h

Kontakt:

e-mail: info@biokont.cz

tel.č.: +420 545 225 565

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk