Čo sa stane za dva týždne jedenia len BIO?

Dva týždne jedenia len BIO

dva týždne jedenia len BIO

Švédska 5 členná rodina sa podujala na zaujímavý výskum. Počas dvoch týždňov jedli len BIO produkty.

Ako to prebiehalo?

40 ročný Mats s o rok mladšou manželkou Anette vychovávajú tri deti a uznávajú, že nie sú konzumenti BIO potravín. Hlavným dôvodom prečo nekupujú tieto potraviny je cena.

Odobratie vstupných vzoriek

V analyzovaných vzorkách v laboratóriu našli celú zbierku pesticídov.  Zvyšky insekticídov, fungicídov a regulátorov rastu rastlín.

Celá rodina mala v tele napríklad Chlorpyrifos,Pyrethroids,cypermethrin,esfenvalerate, chlormequat chlorid .

Čo sa stalo po dvoch týždňoch konzumácie len BIO potravín ?

Odobratie vzoriek prebehlo už počas druhého týždňa a preukazuje rapídne zníženie hodnôt chemických látok v tele.

Dva týždne jedenia len BIO potravín potvrdilo, že minimalizovať zdravotné riziko sa dá veľmi rýchlo

Dlhodobá kombinácia viacerých rôznych cudzorodých chemických látok v tele môže spôsobovať fatálne zdravotné ťažkosti.

( Viacero pesticídov bolo zakázaných pre ich rakovinotvorné účinky, kombinácie majú nepreskúmané účinky )

BIO potraviny deťom

Deti sú náchylnejšie na cudzorodé chemické látky. Pre ne sú limity omnoho nižšie ako pre dospelých. Preto je žiadúce kupovať BIO potraviny deťom.

Vedeli ste, že každá vzorka Goji v konvenčnej čistote na Slovensku obsahovala 11 až 17 rôznych druhov pesticídov?

Kompletnú štúdiu nájdete tu